قدم های کوچکی که اکنون بر می دارید تفاوت بزرگی در آینده فرزندانتان ایجاد می کند، نوزادانی که بصورت صحیح از آن ها مراقبت می شود دوران شیرخورگی بهتری خواهند داشت.

دکتر نجمه حسن قلیایی 

فوق تخصص نورادان و متخصص کودکان
  • فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
  • بورد تخصصی کودکان
  • بورد فوق تخصص طب نوزادی و پیرامون
  • سابقه هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی
  • اشتغال در بیمارستان امین اصفهان

انجام چک زردی نوزاد با دستگاه پوستی در مطب

دستگاه بیلی روبین وسیله ای است که برای بررسی زردی نوزاد بدون خونگیری با تعیین نمودن مقدار بیلی روبین موجود در خون نوزادان از طریق پوست بدن آن ها در مطب مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست